Sản phẩm chính hãng

Bộ điều khiển dùng cho motor xích (motor ngoài)

YH-1B2

YH-1B2

 • Model: YH1B2
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Chống nước: tốt
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số: 315MHZ, mã nhảy
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

YH-1A2

 • Model: YH1A2
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số: 315 MHZ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

YH-1A2
YH-1B2

YH-1B1

 • Model: YH-1B1
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Tần số sử dụng: 350MHZ
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp nhận+2 tay remote
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

CH-F9

 • Model: CH-F9
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Tần số sử dụng: 365MHZ
 • Loại mã nhảy
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

CH

YH

 • Model: YH
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tần số sử dụng: 433MHZ
 • Điện áp: 220V
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Loại mã cố định (mã gạt)
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

HOULE

 • Model: Houle
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tần số sử dụng: 315MHZ
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Loại mã cố định (mã gạt)
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

AA803

AA-803

 • Model: AA-803
 • Xuất xứ: Chính hãng Austdoor
 • Điện áp sử dụng: 24V
 • Tần số sóng: 315MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote (DK1 hoặc DK2)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

888

 • Model: 888
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 433MHZ
 • Loại mã: cố định (mã gạt)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

888
YS 168

YS-168

 • Model: YS 168
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 336 MHZ
 • Loại mã: Cố định (mã gạt)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

GP

 • Mode: GP
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 315MHZ
 • Loại mã: Mã cố định (mã gạt)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2  tay remote
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

GP
JG208

JG-208

 • Mode: JG 208
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 310MHZ
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Loại mã: Cố định (mã gạt)
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

JG-303

 • Mode: JG 303
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 310MHZ
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote
 • Loại mã: Cố định (mã gạt)
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

JG-303

Bộ điều khiển dùng cho motor Úc (Mô tơ cửa cuốn tấm liền)

AD901

AUSTDOOR AD901

 • Model: AD 901
 • Xuất xứ: Chính hãng Austdoor
 • Điện áp sử dụng: 24V
 • Tần số sóng: 315MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote (DK1 hoặc DK2)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

YH

 • Model: YH
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 365MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

YH Đài loan

CH

 • Model: CH – CHÁNH HÒA
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 365MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

TITADOOR

 • Model: TITADOOR
 • Xuất xứ: Chính hãng TITADOOR
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 365MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

Titadoor
Newdoor

NEWDOOR

 • Model: NEWDOOR
 • Xuất xứ: Chính hãng NEWDOOR
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 365MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

SMARTDOOR

 • Model: SMARTDOOR
 • Xuất xứ: Chính hãng SMARTDOOR
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 433MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

Jishen

JISHEN

 • Model: JISHEN
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp vào: 220V
 • Điện áp ra: 24V
 • Tần số sóng: 365MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

Bộ điều khiển dùng cho motor ống

Kato

KATO

 • Model: Kato
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 433MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

ENGINES

 • Model: Engines
 • Xuất xứ: Đức
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 433MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ

Audi door

AUDI DOOR

 • Model: AUDI DOOR
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Điện áp sử dụng: 220V
 • Tần số sóng: 433MHZ
 • Loại mã: nhảy (rolling code)
 • Bộ sản phẩm gồm: Hộp thu + 2 tay remote 
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Giá niêm yết: Liên hệ