Làm điều khiển cửa cuốn tại nhà

Cung cấp khóa điều khiển cửa cuốn chính hãng. Miễn phí làm tại nhà ở Hồ Chí Minh.

LÀM ĐIỀU KHIỂN CỬA  CUỐN

Có thợ tại các quận đến làm sau 20 Phút

BẢNG GIÁ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN

Remote cửa cuốn sao chép, học mã

remote sao chép viền inox

REMOTE SAO CHÉP INOX

– Sao chép tất cả mã cố định (mã gạt, mã sóng)
– Tần số: 315 MHz, 433 MHz, 310 MHz, 336 MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

REMOTE COPPY ĐA NĂNG

– Sao chép tất cả các loại remote cửa cuốn
– Tần số: 315 MHz, 433 MHz, 310 MHz, 336 MHz
– Nhập khẩu Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

jet
Remote coppy phôi nhựa

REMOTE COPPY (PHÔI NHỰA)

– Sao chép tất cả các loại remote cửa cuốn
– Tần số: 315 MHz, 433 MHz, 310 MHz, 336 MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

REMOTE COPPY CHỐNG NƯỚC

– Chép tất cả các dòng remote mã cố định (mã gạt, mã sóng)
– Tần số: 315 MHz, 433 MHz, 310 MHz, 336 MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote coppy đại bàng

Remote cửa cuốn mã nhảy (Rolling code), mã sóng

Remote cửa cuốn CH

CH-F9

– Loại này mã nhảy, không sao chép được
– Tần số: 365MHz
– Xuất xứ: Taiwan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

CH-S89

– Loại này mã nhảy, không sao chép được
– Tần số: 365MHz
– Xuất xứ: Taiwan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

CH-s89
Remote cửa cuốn VG

VG

– Remote này mã nhảy (mã sóng), không sao chép được
– Tần số: 350MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

YH-1B2

– Loại này mã nhảy (mã sóng), không sao chép được
– Tần số: 315MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

KATO

– Dùng cho motor ống
– Loại này mã nhảy, không sao chép được
– Tần số: 433MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

AUSTDOOR DK1

– Loại này mã nhảy, không coppy được
– Tần số: 315MHz
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)
– Chính hãng Austdoor
– Bảo hành: 06 tháng

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn Austdoor DK1
Remote cửa cuốn Austdoor DK2

AUSTDOOR DK2

– Loại này mã nhảy, không coppy được
– Tần số: 315MHz
– Loại: 3 nút điều khiển (down, up, stop)
– Chính hãng Austdoor
– Bảo hành: 06 tháng

Giá niêm yết: Liên hệ

YH-1A2

– Remote này mã nhảy (mã sóng), không sao chép được
– Tần số: 433MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

YH 1A2

YH-121

– Remote này mã cố định (mã sóng) coppy được
– Tần số: 315MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn mã gạt, mã cố định

JG303

JG 303

– Loại này mã cố định (mã gạt), sao chép được
– Tần số: 310MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

JG 208

– Loại này mã cố định (mã gạt), sao chép được
– Tần số: 310MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn JG 208
Remote cửa cuốn Engines

ENGINES

– Dùng cho motor ống
– Loại này mã sóng, sao chép được
– Tần số: 433MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

YL168

– Remote này mã cố định (mã gạt) sao chép được
– Tần số: 336 MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn YL 168

HOULE

– Loại này mã cố định (mã gạt), coppy được
– Tần số: 315MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

MITECAL

– Loại này mã cố định (mã gạt), sao chép được
– Tần số: 433MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn Mitecal
Remote cửa cuốn YS-168L

YS 168L

– Remote này mã cố định (mã gạt) sao chép được
– Tần số: 336 MHz
– Xuất xứ: Đài Loan
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

TECDOOR

– Dòng này mã cố định (mã gạt) sao chép được
– Tần số: 433 MHz
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Bảo hành: 06 tháng
– Loại: 4 nút điều khiển (down, up, stop, lock)

Giá niêm yết: Liên hệ

Remote cửa cuốn TEC

Tri ân khách hàng: Miễn phí thay pin remote cửa cuốn tại nhà